Wolny wybieg a grypa ptaków

Wolny wybieg a grypa ptaków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.

Wytyczne te mają swoje zastosowanie również w przypadku:

- chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego;

- chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.

Podczas okresu ograniczenia w dostępie drobiu do wybiegu na otwartej przestrzeni, nieprzekraczającego dwunastu tygodni, zgodnie z przepisami unijnymi, drób oraz jaja spożywcze pochodzące z chowu zgodnego z wymienionymi metodami, mogą nadal być wprowadzane do obrotu ze specjalną informacją na temat metody chowu.

Okres dwunastu tygodni upływa 21 marca 2017 r. (licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków).

Po 21 marca br. znakowanie jaj i mięsa na zasadach wskazanych w przepisach dotyczących wolnowybiegowego utrzymania drobiu będzie możliwe pod warunkiem przetrzymywania drobiu w wolierach lub w zadaszonych miejscach z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża. Jednakże,  w przypadku, gdy karmienie i pojenie drobiu odbywa się poza budynkiem, zgodnie z § 1 ust 1, pkt 2 lit. f rozporządzenia, miejsce karmienia musi być bezwzględnie zadaszone na całej swej powierzchni.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016.2091) muszą być respektowane zgodnie z ich treścią.

Pismo GLW ws. utrzymywania kur niosek oraz brojlerów w systemie wolnowybiegowym w związku z HPAI

Pismo GLW ws. utrzymywania kur niosek oraz brojlerów w systemie wolnowybiegowym w związku z HPAI

Zasady wypuszczania gęsi na wybiegi.

Zasady wypuszczania gęsi na wybiegi (załącznik 1)

Lista kontrolna elementów bioasekuracji.

Lista kontrolna elementów bioasekuracji (załącznik 2)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile w związku z możliwymi źródłami zakażenia na terenie województwa wielkopolskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile w związku z możliwymi źródłami zakażenia na terenie województwa wielkopolskiego- zaleca hodowcom drobiu utrzymujących drób na ściółce przestrzeganie następujących zasad postępowania przy utrzymaniu ptaków:

-słoma przeznaczona na ściółkę dla drobiu nie może zawierać w składzie wierzchniej warstwy lub zewnętrznych balotów z odkrytych stogów słomy, ponieważ warstwa zewnętrzna stogu może być zanieczyszczona pomiotem ptaków dzikich zakażonych HPAI

-wskazane jest wykorzystywanie na ściółkę słomy magazynowanej wcześniej co najmniej 3 miesiące w pomieszczeniach (stodoła, magazyn) lub pod przykryciem (wiata, plandeka)

-w przypadku korzystania ze słomy z odkrytych stogów, należy wykorzystywać wyłącznie wewnętrzne baloty słomy, rezygnując z warstwy zewnętrznej stogu

-w przypadku zakupu słomy przez hodowcę od innej osoby zalecam aby hodowca uczestniczył w załadunku i odbiorze słomy z miejsca dostawy, aby wykluczyć załadunek wierzchniej warstwy słomy pochodzącej z odkrytych stogów

- w przypadku korzystania przez hodowcę drobiu z usług firm/osób wykonujących zabiegi na fermach drobiu (grupy obcinające paznokcie u kaczek, grupy wyłapujące drób i wykonywujące załadunek na środki transportu)- należy każdorazowo sprawdzić , czy osoby te przestrzegają zasad bioasekuracji przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń w których utrzymuje się drób (jednorazowa odzież ochronne, środki dezynfekcyjne, czysty i zdezynfekowany sprzęt używany przez te osoby na fermie np. obcinacze, skrzynki itp.). Zaleca się by hodowca każdorazowo sprawdzał wszystkie te osoby przed ich wejściem na teren kurnika oraz przy opuszczeniu kurnika.