Ptasia grypa

„Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

  • zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
  • zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
  • nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

 Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.”

Umowy zlecenia 2019 nabór uzupełniający

umowy_zlecenia2019_nabor_uzupełniajacy_bioasekuracja.pdf

Nabór uzupełniający

Nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenia w 2019 r.

plik

Praktyczne wskazówki dla rolników konieczność uboju poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią

Informacja o naborze nr 39035

Informacja o naborze nr 39035