Wytyczne dotyczące warunków utrzymania ptaków z gatunku kura domowa

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE WARUNKÓW UTRZYMANIA PTAKÓW Z GATUNKU KURA DOMOWA,

W STADACH REPRODUKCYJNYCH, ODCHOWUJĄCYCH KURCZĘTA NA KURY NIOSKI ORAZ WYLĘGARNI DROBIU

plik

Ogłoszenie wyznaczenia ULW 2024

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2024.

Ogłoszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Spotkanie informacyjne hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile

we współpracy z Biurem Doradztwa Rolniczego w Gminie Łobżenica

zaprasza hodowców trzody chlewnej

na spotkanie informacyjne

w dniu 15 listopada 2023 r. ( środa)

w Świetlicy Wiejskiej w Luchowie

godzina 10.00 .

 

Tematyka spotkania:

- ASF w Polsce i w województwie wielkopolskim- aktualna sytuacja,

- Wymagania bioasekuracji przy hodowli trzody chlewnej,

- Chów świń na użytek własny- wymagania bioasekuracji,

- Dobrostan trzody chlewnej- analiza ryzyka przy przeprowadzaniu zabiegu przycinania ogonków.

 

Serdecznie zapraszamy!

Ulotka informacyjna ptasia grypa

W związku ze wzmożoną migracją ptaków i możliwością występowania zakażeń ptasiej grypy, proszę o zapoznanie się i stosowanie zasad opisanych na załączonej ulotce informacyjnej

ulotka informacyjna

Ogłoszenie o zbyciu

W załączniku ogłoszenie o przekazaniu trychinoskopów innej jednostce

ogl_o_przek_trychinoskopu.pdf