Informacja dla hodowców drobiu na temat występowania HPAI

Informacja dla hodowców drobiu na temat występowania HPAI

skan dokumentu

Nowa informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Ulotka

GIWz-400-76_2017

Wprowadzenie w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSI

prezentacja

Okres jesienno-zimowy migracja ptaków informacja

Okres jesienno-zimowy migracja ptaków informacja

Interpretacja przepisów nowego rozporządzenia z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wypuszczania drobiu po za budynki gospodarcze

Interpretacja przepisów nowego rozporządzenia z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wypuszczania drobiu po za budynki gospodarcze

pismo_do_departamentu_prosba_o_interpretacje.pdf

zalacznik_1_ZW.zz.0210.5.2017.pdf