Druki do pobrania

Sektor bezpieczeństwo żywności:

wniosek_o_rejestracje_RHD.pdf

wniosek_produkty_pszczele.pdf

 

Sektor pasze i utylizacja: (aktualizacja 21.04.2023)

WNIOSEK_O_STOSOWANIE_MACZKI_RYBNEJ.docx

WNIOSEK_O_WPIS_DO_REJESTRU_SEKTORA_UTYLIZACYJNEGO.docx

WNIOSEK_O_WYDANIE_ZASWIADCZENIA_O_PASZACH.docx

WNIOSEK_O_ZAKONCZENIU_DZIALALNOSCI.docx

ZAWIADOMIENIE_O_ZAKUPIE_PASZ_Z_UE.docx

ZAWIADOMIENIE_O_ZAWIESZENIU_DZIALALNOSCI.docx

ZGŁOSZENIE_podmiotu_dzialajacego_na_rynku_pasz.docx

 

Sektor zdrowie i ochrona zwierząt (aktualizacja 18.04.2023)

wniosek_produkty_pszczele.pdf

rejestracja pasieki pszczelej

wniosek o wydanie zaświadczenia do ARiMR

wydanie zaświadczenia zwolnione z wniesienia opłaty skarbowej

wniosek_o_zaswiadczenie_ARiMR.docx

wniosek_o_zaswiadczenie_ARiMR.pdf

rejestracja gospodarstwa pasiecznego

zgloszenie_gospodarstwa_pasiecznego_do_rejestru_PLW.docx

zgloszenie_gospodarstwa_pasiecznego_do_rejestru_PLW.pdf

wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru PLW

Koszt wydania zaświadczenia to 17,00 zł - opłata skarbowa.

Opłatę należy uiścić na konto Gminy Piła lub w dowolnym Urzędzie gminnym na terenie powiatu pilskiego:

GMINA PIŁA

Nr rachunku:  09 1020 4027 0000 1202 1119 3291


Tytuł wpłaty: OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

i przedstawić w Inspekcji Weterynaryjnej dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Aktualizacja ilości pni gospodarstwa pasiecznego (doc)

Aktualizacja ilości pni gospodarstwa pasiecznego  (pdf)