Konferencja „AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA”

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 

zapraszają na konferencję pt.:

 

„AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA”,

skan pisma

zaproszenie