Interpretacja przepisów nowego rozporządzenia z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wypuszczania drobiu po za budynki gospodarcze

Interpretacja przepisów nowego rozporządzenia z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wypuszczania drobiu po za budynki gospodarcze

pismo_do_departamentu_prosba_o_interpretacje.pdf

zalacznik_1_ZW.zz.0210.5.2017.pdf

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaleca stosowanie dokumentu przez wszystkich posiadaczy drobiu na terenie woj. Wielkopolskiego.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaleca stosowanie poniższego dokumentu przez wszystkich posiadaczy drobiu na terenie woj. Wielkopolskiego.

dokument

Wypuszczanie gołębi

Wypuszczanie gołębi

Nowe rozporządzenie MRiRW

Z dniem 6 kwietnia 2017 roku w życie wchodzi nowe rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zastępujące rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r. Proszę o stosowanie się do zaleceń w nim zawartych.

link

Wolny wybieg a grypa ptaków

Wolny wybieg a grypa ptaków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.

Wytyczne te mają swoje zastosowanie również w przypadku:

- chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego;

- chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.

Podczas okresu ograniczenia w dostępie drobiu do wybiegu na otwartej przestrzeni, nieprzekraczającego dwunastu tygodni, zgodnie z przepisami unijnymi, drób oraz jaja spożywcze pochodzące z chowu zgodnego z wymienionymi metodami, mogą nadal być wprowadzane do obrotu ze specjalną informacją na temat metody chowu.

Okres dwunastu tygodni upływa 21 marca 2017 r. (licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków).

Po 21 marca br. znakowanie jaj i mięsa na zasadach wskazanych w przepisach dotyczących wolnowybiegowego utrzymania drobiu będzie możliwe pod warunkiem przetrzymywania drobiu w wolierach lub w zadaszonych miejscach z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża. Jednakże,  w przypadku, gdy karmienie i pojenie drobiu odbywa się poza budynkiem, zgodnie z § 1 ust 1, pkt 2 lit. f rozporządzenia, miejsce karmienia musi być bezwzględnie zadaszone na całej swej powierzchni.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016.2091) muszą być respektowane zgodnie z ich treścią.