Termomodernizacja budynku Laboratorium 2

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Laboratorium i remont elewacji budynku garażowego przy ul. Siemiradzkiego 18 obejmującej:
- docieplenie i remont elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Ogłoszenie opublikowane w dniu 17.10.2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 423640-2013
Termin składania ofert: 31.10.2013 r godz.. 08:00.
 
Uwaga!
Zamawiający wymaga by Oferta Wykonawcy była przygotowana szczegółowo w oparciu o załączony szczegółowy kosztorys ofertowy.
 
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym na „Termomodernizację budynku PIW Pila” obejmującej docieplenie i remont elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Nr postępowania 392954 - 2013
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynku PIW Pila w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:
 
1. Proszę o wyjaśnienie, jakie maja być zamontowane bramy w budynku garażowym. Na rysunku elewacji bramy wyglądają na segmentowe, w kosztorysie natomiast jest nieczytelnie określone „wymiana bram na stalowe” Jakie?
2. Proszę o podanie oporu cieplnego projektowanych bram?
 
W odpowiedzi wyjaśniamy:
ad. 1 - brama segmentowa, podnoszona w górę na prowadnicach,
ad. 2 - wskaźnik U dla bramy winien wynosić U=2,6 W/m2K

 

Pliki do pobrania:

SIWZ - SIWZ_2.pdf

Kosztorys ofertowy - ofertowy_PIW.pdf

Opis techniczny - opis_do_P_T.pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - STWiOR.pdf

Rysunki - rysunki.rar

odpowiedzi_na_pytania.tif