Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile informuje o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. póz. 722 )

ustawa