Informacji w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 r

Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.