Dostawa samochodów osobowych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej.
 
Ogłoszenie opublikowane w dniu 29.11.2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 492804-2013
Termin składania ofert: 09.12.2013 r godz.. 09:00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 09.12.2013 o godz. 9:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pile, przy ul. Siemiradzkiego 18.
 
Dokumenty do pobrania: