Termomodernizacja budynku Laboratorium - zawiadomienie o wyborze oferenta 2

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku Laboratorium i remont elewacji budynku garażowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe WENTMAR 64-920 Piła, ul. Kossaka 123
z ceną brutto: 256.504,83 zł
 
Dokumenty do pobrania: