Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty
 
Dot. wykonania robót budowlanych obejmujących termomodernizację  budynku Laboratoriumi remont elewacji budynku garażowego
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: termomodernizację  budynku Laboratoriumi remont elewacji budynku garażowegoprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 ze zm.)
 
Dokumenty do pobrania: