Termomodernizacja budynku Laboratorium - zawiadomienie o wyborze oferenta

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku Laboratorium i remont elewacji budynku garażowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych SPADOCHRONIARZ Waldemar Piotrowski
64-920 Piła, ul. Kamienna 40
z ceną brutto: 171.777,85 zł
 
Dokumenty do pobrania: