Zawiadomienie o wyborze wykonawcy robót budowlanych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane roboty drogowe chodniki z kostki betonowej obejmującej ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pile wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
 
Firmę Budowlaną „JAMAL” Jan Pieprz Ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła

z ceną brutto: 84.152,87 zł

 

Do pobrania:

zawiadomienie_o_wyborze_oferenta2015.doc