Zawiadomienie o wyborze dostawcy samochodów osobowych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia na dostawę samochodów osobowych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Autoryzowany Koncesjoner BUDMAT AUTO Sp. z o.o.
z ceną brutto: 129.150,00 zł

 

Do pobrania:

zawiadomienie_o_wyborze_oferenta.doc