Ogłoszenie - uzupełniające

Ogłoszenie uzupełniające na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenia w 2019 roku

ogłoszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3