Informacja dla hodowców drobiu na temat występowania HPAI

Informacja dla hodowców drobiu na temat występowania HPAI

skan dokumentu