Wprowadzenie w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSI

prezentacja